Prieskum: S únikom dát majú skúsenosť až dve tretiny SMB firiem, zvyšuje sa ich záujem o sofistikované riešenia

SMB prieskum nahladovy obrazok

Až dve tretiny malých a stredných firiem majú skúsenosti s únikom dát. Pri bezpečnostných incidentoch pritom strácajú státisíce eur. Začínajú sa preto čoraz častejšie obracať na sofistikované bezpečnostné riešenia XDR/MDR. Vyplýva to z prieskumu SMB Digital Security Sentiment Report 2022, ktorý vypracovala spoločnosť ESET.

Únik dát môže stáť firmu státisíce eur

Prieskum spoločnosti ESET sa zameral na to, ako vnímajú v čase turbulentných globálnych udalostí malé a stredné firmy kybernetické hrozby. Medzi respondentmi bolo viac ako 1 200 predstaviteľov s rozhodovacími právomocami v malých a stredných firmách v Európe a Severnej Amerike.

Z odpovedí manažérov vyplvýva, že pre firmy predstavuje únik dát veľký problém. S únikom dát, alebo vážnym podozrením na únik dát, sa počas uplynulého roka zaoberali až viac ako dve tretiny firiem. Dôsledky podobných bezpečnostných incidentov spôsobujú spoločnostiam značné škody. V priemere prišla zasiahnutá firma o 220-tisíc €.

Niet divu, že pri dôsledkoch kybernetických útokov sa firmy najviac obávajú práve straty dát. Okrem právnych a prevádzkových problémov môže únik citlivých údajov spločnosti napáchať aj reputačné škody a viesť k strate dôvery zákazníkov.

Dosledky utokov graf SMB prieskum
Zdroj: ESET SMB Digital Security Sentiment Report

Vojna na Ukrajine vzbudzuje obavy

Prieskum taktiež zisťoval, ako vnímajú SMB firmy globálne udalosti, ktoré ovplyvňujú kybernetickú bezpečnosť. Ukázalo sa, že manažérom spôsobuje vrásky na čelách vojna na Ukrajine a s ňou súvisiace riziko kybernetických útokov.

Kybervojna graf SMB prieskum
Zdroj: ESET SMB Digital Security Sentiment Report

Firmy sa boja vírusov aj webových útokov

Údaje z najnovšej správy o kybernetickej bezpečnosti ESET Threat Report ukazujú, že v roku 2022 sa zvýšil počet detekcií hrozieb v porovnaní s minulým rokom o 20 %. Najväčšie obavy majú SMB firmy z vírusov.

Ružovo to nevyzerá so sebavedomím firiem čeliť digitálnym hrozbám. Iba 48 % respondentov uviedlo, že si verí oblasti kybernetickej odolnosti ich firmy.

Bezpecnostne vyzvy graf SMB prieskum
Zdroj: ESET SMB Digital Security Sentiment Report

Problémom je nízke povedomie zamestnancov

Najvýznamnejším faktorom, ktorý prispieva k riziku, že sa firma stane obeťou kybernetického útoku, je podľa opýtaných nedostatočné povedomie zamestnancov o digitálnych nástrahách. Tento problém predstavuje pre spoločnosti ešte väčšieho strašiaka ako vojna na Ukrajine či práca na diaľku, ktorá sa v mnohých firmách stala štandardom po pandémii COVID-19.

Aj napriek tomu, že si manažéri uvedomujú nebezpečenstvo prameniace z hrozby kybernetických útokov, až 70 % z nich uviedlo, že investície firiem do zabezpečenia nestíhajú dynamickým zmenám v spôsobe práce.

Faktory zvysujuce riziko utoku graf SMB prieskum
Zdroj: ESET SMB Digital Security Sentiment Report

Čoraz väčší záujem o sofistikované riešenia

Zaujímavým zistením je, že čoraz viac malých a stredných firiem využíva, alebo sa obzerá po sofistikovaných bezpečnostných riešeniach na detekciu a reakciu XDR alebo MDR. Nástroje pôvodne nadizajnované pre veľké korporácie sa ukazujú ako odpoveď na pribúdajúce a neustále sa vyvíjajúce kybernetické hrozby aj v prípade menších či stredných firiem.

Aktuálne tieto sofistikované riešenia využíva približne tretina SMB firiem, pričom ďalšia tretina ich plánuje nasadiť v priebehu najbližšieho roka.

Vyuzitie XDR MDR graf SMB prieskum
Zdroj: ESET SMB Digital Security Sentiment Report

Rozšírená detekcia a reakcia (XDR) je pokročilé riešenie, ktoré poskytuje firmám plný prehľad o dianí v sieti a dokáže rýchlo reagovať na bezpečnostné incidenty. Aby z nástroja vedeli firmy vyťažiť maximum, je potrebná jeho profesionálna správa. Špecialistov s takýmito zručnosťami je však málo.

Riešením pre firmy, ktoré nemajú vlastných profesionálov, ale chcú využívať XDR, sú služby riadenej detekcie a reakcie (MDR), ktoré spoločnosti kompletne odbremenia od starostí so správou digitálnej bezpečnosti. V portfóliu spoločnosti ESET je táto služba zahrnutá v balíku ESET PROTECT MDR.

Experti dostupní na zavolanie sa postarajú o všetko – inštaláciu, konfiguráciu, proaktívne vyhľadávanie hrozieb aj správu špičkového bezpečnostného riešenia XDR ESET Inspect optimalizovaného pre infraštruktúru zákazníka.