ESET Security Days je odborná konferencia, ktorá reaguje na aktuálne udalosti, nariadenia či legislatívne zmeny týkajúce sa bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Venuje sa tiež najnovším bezpečnostným riešeniam vhodným pre firemné prostredie. Témy konferencie sú podchytené rešpektovanými osobnosťami, ktoré sa danou problematikou profesionálne zaoberajú, prípadne sa výrazne podieľajú na tvorbe nových nariadení i zákonov týkajúcich sa bezpečnostných politík a noriem vo firmách. Neoddeliteľnou súčasťou konferencie je aj predstavenie najnovších technológií a riešení, ktoré pomáhajú spoločnostiam predchádzať bezpečnostným incidentom.