• Aktuálne kybernetické hrozby a pochybenia vo firemnom prostredí
  • Penetračné testovanie a ukážky rôznych zraniteľností
  • Update nie je upgrade. Ako ochrániť firemné prostredie pred modernými hrozbami?
  • Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Termíny, povinnosti, sankcie a ste povinný absolvovať audit?

Pozrieť archív prednášok

Július
Selecký

Update nie je upgrade

Ondrej
Kubovič

Hrozby v čase pandémie

Jaroslav
Oster

Bezpečnosť ako priorita

Tomáš
Ležovič

Penetračné testy

Ondrej
Krajč

Pokročilé riešenia na ochranu firiem

Miroslav
Chlipala

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Peter
Dekýš

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Jaroslav
Oster

Bezpečnostné povedomie zamestnancov