• Najobávanejšie kybernetické hrozby podporené nie len pandémiou
  • Čoraz sofistikovanejšie manipulatívne techniky. Dokážu ich zamestnanci identifikovať?
  • Pokročilé, pretrvávajúce či skryté hrozby – ako sa brániť, ako reagovať?
  • SOC (Security Operation Center), EDR riešenia, Cludový sandbox. Na čo sú dobré?

Pozrieť archív prednášok

Ondrej
Kubovič

Hrozby podporené pandémiou

Július
Selecký

Ako čeliť pokročilým útokom?

Jaroslav
Oster

Manipulatívne techniky

Tomáš
Antonič

Firewall, antivírus, EDR, DLP

Robert
Lipovský

Pokročilé APT útoky v Európe

Rastislav
Janota

SK-CERT o aktuálnom dianí

Peter
Jankovský

Čo je to SOC a prečo SOC?

Július
Selecký

Zero-day, strach z neznámeho