RDP: Zabezpečenie vzdialeného pripojenia je otázkou dneška, nie ďalekej budúcnosti

RDP prirucka nahladovy obrazok

Využívate pri hybridnom spôsobe práce vo firemnej sieti možnosť vzdialeného prístupu cez Remote Desktop Protocol (RDP)? V tom prípade by ste mali čo najviac obmedziť hroziace riziká, ktoré sa týkajú práve protokolu pripojenia k vzdialenej ploche. Pomôžu vám osvedčené postupy z praxe, nástroje na overovanie prístupu, ale aj existujúca databáza znalostí.

V dôsledku šíriacej sa pandémie koronavírusu sa množstvo spoločností na celom svete dostalo do situácie, keď museli svojich zamestnancov poslať domov a začať hromadne využívať možnosti práce na diaľku pomocou rôznych dostupných nástrojov. Medzi ne patrí aj technológia RDP, ktorá sa v uplynulých rokoch viackrát stala terčom kybernetických útokov.

Vyskytli sa viaceré prípady narušenia bezpečnosti, hlavne keď sa útočníkom podarilo nájsť spôsob, ako zneužiť zle nakonfigurované nastavenia alebo slabé heslá, a tak získať prístup do firemných sietí. Keď sa útočníkovi podarí dostať do siete, má voľnú cestu a môže robiť takmer čokoľvek. Výsledkom môže byť napríklad krádež duševného vlastníctva alebo iných citlivých informácií či zašifrovanie zariadenia s cieľom žiadať výkupné.

Ako správne zabezpečiť vzdialené pripojenie a vyhnúť sa škodám, sa dočítate v našej príručke.